Vad för sorts jycke är en vakthund och hur dresserar man och sköter man en vakthund?

En vakthund är en dresserad, skarpgjord hund med syssla att bevaka. Vakthunden arbetar ensam under dygnets arbetsfria tid. Under den tidrymd vakthunden ej är i arbete hålls den åtskiljd från andra folk i sin hundgård. Var vakthund skall ha 4-6 olika vakthundförare och enbart vakthundförare har kontakt med hunden.

utbildad vakthund som vaktar

Flera privata människor brukar hundar för att vakta och skydda villan eller annan privat egendom. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars vaktande och egenskaper avviker dock stort från den utbildade vakthundens. Till skiljaktighet från den yrkesarbetande vakthunden lever dessa ihop med hundägaren och hans eller hendes familj på dagtid och stängs nattetid in på det ställe hunden skall vakta.

Den utbildade vakthundens dressyr samt skolning

Vakthunden är argsint och uppträder väldigt misstänksamt mot obekanta människor. Många tror därför felaktigt att man under vakthundsdressyren misshandlar hundarna för att erhålla fram denna misstänksamhet. Intet är mer felaktigt. Vakthundsämnen är hundar som har en speciell misstro till okända utan att för den skull vara ilskna. Hundens mentala status måste vara felfri och under urbildningen byggs hundens självförtroende gradvis upp. Detta händer genom att hunden belönas alternativt uppmuntras så snart den visar aggressivitet mot obekanta personer. För att denna misstänksamhet inte skall minska låter man aldrig vakthundar under utbildningen eller när de är utbildade, möta andra folk än hundförarna. vakthund familj Vakthunden ges ingen lydnadsdressyr.

Vem behöver utbildade vakthundar?

Vakthundar används av näringsverksamhet och myndigheter som vill ha en högre säkerhet. Ofta anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots larm och anlitat bevakningsföretag. Vakthundar används också inom försvaret och då främst inom flygvapnet. I flygvapnet används vakthundarna framför allt för hangarhund. Inom flygvapnet har man ej haft ett enda inbrott, sabotage eller vandalisering på vakthundsbevakat revir. Vare sig spioner eller plogbillar promenerar självmant in till en vakthund. Vakthundar används också till viss del av marinen.

Vad är den utbildade vakthundens allra vanligaste syssla?

Vakthundens främsta uppdrag är att tala om och markera ifall någon främmande person kommer in på det territorium som vakthunden ska bevaka. Vakthunden markerar detta genom att skalla. Skulle någon trots hundens varning fortskrida in i hundens territorium brukar vakthunden gå till anfall. Under utbildningen görs inga försök att styra eller reducera hundens våldsamhet vid attack. Ytterligare vakthund vägledning finns på https://vakthunden.com

I och med att inga försök görs att kontrollera eller reducera angreppets våldsamhet kan ett sådant angrepp ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten genom så kallad skallförstärkare eller skallalarm, kopplat till högtalare, radio eller vanligast, mobiltefon.