Atkinsmetodens första fas – induktionsfasen

Den första fasen av de fyra i Atkinsdieten har som huvudsakligt ändamål att försätta kroppen i ketos. För åstadkomma detta tillstånd ska man i induktionsfasen hämma kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att inta obegränsade mängder av exempelvis kött, fisk, ost, ägg samt vissa grönsaker. En allmän regel är dock att grönsakerna helst ska vara gröna till färgen och inte gro under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela ska potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande mat tas bort ur kosten. Det är dessutom viktigt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe och te bör begränsas på grund av förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara slut snabbt ifall alltsammans går som tänkt. Det handlar om ca 14 dagar till dess bantaren förlorat ca 10 % av sin övervikt. För vissa varar dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Observera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara mödosam för kroppen och innebära risker. Vid en sådan situation ska man jämt rådfråga en läkare.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att växla kraftigt i induktionsfasen. Under induktionsfasen kan för övrigt de som tycker om ost dra nytta av fördelen att dagligen äta upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland flera att man kan få dålig andedräkt av en framgångsrik induktionsfas. Andedräkten ges då en karaktär av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett gott tecken på att kroppen befinner sig i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten brukar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för nästa fas inom Atkinsdieten.

Ett allmänt missförstånd om induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför sträng och överdriven diet som skulle vara oerhört besvärlig för kroppen under lång sikt. Visserligen ska man räkna med att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en tillfällig men oumbärlig åtgärd för att kraftfullt främja kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att fartfyllt komma igång med sin bantning.

Under induktionsfasen är det viktigt att äta regelbundet. Som mest kan man förtära sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar mellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så måste man successivt korrigera sina måltider.

Det är oerhört centralt att dricka mycket med vatten under induktionsfasen med tanke på att kroppen kräver mer vatten än vanligt. En allmän bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att dricka mycket vätska. Givetvis är inte vilken vätska som helst att föredra. I synnerhet kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel bör användas oerhört sparsamt eller i bästa fall undvikas helt.