Atkinsmetodens första moment – induktionsfasen

Att få kroppen att hamna i ketos är Atkinsmetodens första mål och kallas induktionsfasen. För uppnå detta tillstånd ska man i induktionsfasen begränsa kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att inta obegränsade mängder av till exempel kött, fisk, ost, ägg och vissa vegetabilier. En allmän regel är dock att grönsakerna helst ska vara gröna till färgen och inte gro under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela bör potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande kost tas bort ur kosten. Det är därutöver viktigt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe och te bör begränsas på grund av förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara slut snabbt om allt går som planerat. Det handlar om omkring 14 dagar till dess bantaren förlorat ungefär 10 % av sin övervikt. För somliga varar dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Klicka här för mer info Notera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara mödosam för kroppen och innebära risker. Vid en sådan situation ska man jämt rådfråga en doktor.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att skifta kraftigt under induktionsfasen. Under induktionsfasen kan för övrigt de som tycker om ost dra nytta av fördelen att dagligen äta upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland åtskilliga att man kan få kass andedräkt av en framgångsrik induktionsfas. Andedräkten får då en prägel av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett bra tecken på att kroppen befinner sig i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten tenderar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för efterträdande skede i Atkinsdieten.

Ett vanligt missförstånd gällande induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför hård och överdriven diet som skulle vara väldigt mödosam för kroppen under lång sikt. Förvisso måste man räkna med att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en kortvarig men essentiell åtgärd för att kraftfullt stimulera kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att hastigt komma igång med sin bantning.

I induktionsfasen är det betydelsefullt att äta regelbundet. Som mest kan man äta sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar emellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så får man gradvis justera sina måltider.

Det är oerhört betydelsefullt att dricka mycket med vatten i induktionsfasen med tanke på att kroppen kräver mer vatten än normalt. En allmän bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att inta rikligt med vätska. Självfallet är inte vilken vätska som helst att föredra. Speciellt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel ska användas oerhört sparsamt eller i bästa fall undvikas helt å hållet.