Atkinsmetodens många fördelar

En av världens mest populära bantningsdieter kallas Atkinsdieten. Det beror naturligtvis på att bantare har uppmärksammat dietens otaliga fördelar.

En av Atkinsmetodens främsta styrka som många har som anledning att över huvud taget inleda den kolhydratfattiga dieten – är att man får möjlighet att äta hur mycket som helst av den tillåtna kosten utan att behöva tänka på att vara hungrig. Tänk dig en diet som innebär att du kan äta dig ordentligt mätt och samtidigt gå ner i vikt. Det är verkligen en drömdiet för de som letar efter en lämplig procedur för att rasa i vikt. Atkinsbantarna minskar i huvudsak oerhört mycket i vikt och ges lägre blodfetter.

Ur ett långsiktigt perspektiv är det flera Atkinsbantare som beskriver att det är enkelt att vara dieten trogen just därför att den är så pass tillåtande för omväxlande föda. Inom Atkinsmetoden behöver man aldrig reducera kost som har hög fetthalt vilket medför att många populära livsmedel blir tillåtna som exempelvis kött, grädde och ost. Att mycket inom Atkinsdieten är tillåten kost innebär att det blir lättare att variera kosten. På så vis blir det så klart svårare att fuska och förtära mat som inte är tillåten.

För människor som tränar mycket är Atkinsmetoden särskilt väl lämpad. En lågkolhydratkost leder nämligen till en reducerad förlust av muskelmassa. Det till skillnad från exempelvis en lågfettdiet som medför att mer muskelmassa går bort i tempo med viktnedgång. Det faktum att Atkinsdieten innebär att man inte måste gå hungrig leder till att den som tränar känner sig piggare, mer motiverad, och upplever i allmänhet ett större energipåslag.

Det är så klart faktorer som även påverkar sömnen. Goda förutsättningar för träning är i längden väldigt gynnsamt för sömnen. Trötthet i kombination med avsaknad av hunger ger balanserade sömnvanor. Övriga dieter som inte tillåter bantaren att äta sig mätt har istället negativa effekter på sömnen och människors rutiner och dagliga rytm överlag.

Det har blivit känt inom vetenskapen att en lågkolhydratkost innebär förbättrad insulinkänsligheten, ett reducerat blodtryck samt minskade insulinnivåer i blodet. Dessutom pekar forskning på att lågkolhydratkost ökar nivåerna av det goda kolesterolet, stabiliserar blodsockret samt förbättrar triglyceridvärdet.

Atkinsdieten har enligt flera forskarrön blivit godkänt som ett effektivt alternativ i förhållande till klassisk bantning. Dessa slutsatser har kommit att få inflytande på annorlunda typer av behandling av patienter som har övervikt. I många fall har dessutom Atkinsdieten varit en önskvärd diet av patienterna själva.

Den som vill känna till mer om Atkinsdieten kan enkelt upptäcka massvis av information p.g.a. dietens omåttliga populäritet. Det finns en oerhörd mängd böcker att tillgå för den som är intresserad. Därtill har det fullständigt exploderat med tips och råd på allehanda webbplatser och bloggar.