Atkinsmetodens stöd från forskningen

En tydlig orsak till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet samt den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins inflytande skulle ge upprinnelse till ett enormt engagemang hos bantare världen över. En ny bantningstrend började successivt få grepp och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

Under den tiden hade en ökad benägenhet till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att om man höll sig till korrekt kost och på samma gång begränsade de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning och andra förbättringar relaterade till välbefinnande.

En klar styrka med Atkinsdieten som också lockade otaliga bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad många ansåg vara aptitlig föda. Till skillnad från andra dieter kunde man ännu njuta av mångahanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket givetvis gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare och praktiker av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer stabil och på så sätt blivit lättare att följa. Till exempel uppmanade dieten på 80-talet att man skulle förtära mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss föda.

På så sätt har Atkinsdieten jämt varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten ideligen haft en populär status i sammanhang som har haft med välbefinnande samt kost att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad måste vara kontrollerat. När idealvikten är nådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater tvingas hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum återigen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning och andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan exempelvis handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därjämte kan dieten resultera i minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer gällande fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs i huvudsak från dominerande universitet samt institutioner i USA. Åtskilliga experter inom landet bidrar till vetenskapliga fundament inom metabolism, fysiologi och livsmedelsvetenskap. Det finns ett explicit intresse av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt perspektiv får massor människor bekräftelser som på löpande band beträffande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär naturligtvis att Atkinsdieten ökar i populäritet ännu mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.