Bli motiverad och nå målet med Atkinsmetoden

Nästan alltsammans man tar sig an i livet och vill lyckas med kräver motivation. För vissa situationer krävs mer motivation än annars. Att finna motivationen att banta är för många inte alldeles simpelt trots att viljan finns. Vad gäller Atkinsmetoden så upplevs den för flera extra svår och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En klar fördel med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra skilda faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att klara av. Att ständigt jobba mot nya mål är bra för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer konkret.

Det finns dessutom uppenbara belöningar i de skilda faserna av Atkinsmetoden. Bra tips här Man får nämligen höja sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men ifall man går in med stor motivation så kommer man lyckas med den. Det är centralt att härda ut i induktionsfasen och tänka att den enbart pågår under en väldigt kort period.

För att ges extra stöd med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden tillsammans med en god vän. På så vis kan man ständigt uppmuntra varandra. Om ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas klara av bra resultat så är det lättare för en själv att bevara samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för alla inblandade.

Ett generellt råd för de som tänkt inleda Atkinsmetoden är att inleda den med full motivation. Det är bättre att dröja och invänta motivationen om den skulle saknas. Det finns en risk att man måste göra uppehåll i dieten om man går in i den halvt motiverad. Det resulterar oftast i en ond spiral eftersom man måste börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är hela tiden bra att göra vissa övervägningar för sig själv. Man kan till exempel skriva upp vilka fördelar en viktminskning skulle betyda och därjämte om det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Om det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt och motiverande att faktiskt förändra sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det viktigt att tillaga sin egen mat och se till att ha de rätta råvarorna i hemmet. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute genererar inte enbart sämre kontroll utan i längden dessutom sämre ekonomi.