Bli motiverad och nå målet med Atkinsmetoden

Nästan allting man tar sig an i livet och vill lyckas med kräver motivation. För en del situationer krävs mer motivation än annars. Att finna motivationen att banta är för flera inte alldeles lätt även om viljan finns. Vad beträffar Atkinsmetoden så upplevs den av flera rejält krävande och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En uppenbar styrka med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra skilda faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att uppnå. Att ständigt jobba mot nya mål är gott för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer konkret.

Det finns också uppenbara belöningar i de skilda faserna av Atkinsmetoden. Man tillåts nämligen öka sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men om man går in med rejäl motivation så kommer man lyckas med den. Det är centralt att härda ut i induktionsfasen och tänka att den bara pågår under en väldigt kort period.

För att ges extra hjälp med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden tillsammans med en god vän. På så vis kan man hela tiden uppmuntra varandra. Ifall ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas uppnå bra resultat så är det lättare för en själv att bevara samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för alla inblandade.

Ett generellt tips för de som tänkt initiera Atkinsmetoden är att påbörja den med full motivation. Det är bättre att dröja och invänta motivationen om den skulle saknas. Det finns en risk att man måste göra uppehåll i dieten ifall man går in i den halvt motiverad. Det resulterar vanligtvis i en ond spiral eftersom man måste börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är alltid bra att göra vissa övervägningar för sig själv. Man kan exempelvis skriva upp vilka fördelar en viktminskning skulle innebära och även ifall det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Ifall det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt och motiverande att faktiskt justera sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det betydelsefullt att laga sin egen kost och se till att ha de rätta råvarorna hemma. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute genererar inte bara sämre kontroll utan i längden även mindre bra ekonomi.