De fyra faserna

Ett vanligt missförstånd vad beträffar Atkinsdieten är att man ständigt ska hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater. Det är självklart riktigt att man ska inta mer fett, grönsaker och protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Mer info

Det är således angeläget att räkna intaget av kolhydrater för att inte överstiga den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de skilda faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man befinner sig i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen får man förtära maximalt 20 gram kolhydrater dagligen. I viktminskningsfasen tillåts man förtära 40-60 gram kolhydrater dagligen. Den så kallade mellanfasen är anpasslig på så vis att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men över lag äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att personligen avgöra hur mycket kolhydrater kroppen klarar att äta utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat balans vad gäller kolhydratintaget så har man nått underhållsfasen som är meningen att vara en fas som ska vara livet ut. Trots att tanken är god kan det ske att man då och då igen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är därför inte underligt att byta mellan de olika faserna under livets gång.