Den svenska marknadens vanligaste medel mot alger


Klicka på bilden för mer info

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta funkar på samma sätt; de hjälper på ett alternativt annat sätt till att få bort algväxt från någon form av area. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att föreslå bot med alger som det finns folk som har haft bekymmer med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes alternativt dylikt, samt vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en skrubba samt skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta funka alldeles utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan debattera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra samt mycket billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många vet detta beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man ska kunna blanda detta själv. Och det är precis detta som tillverkarna vill klara. www.algermossa.se

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som saluför kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre fokusering för att användas som rengöring.

Om man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar inblandningen av bensaltensid vara runt 8%. Vidare ges instruktioner att man bör blanda ut denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en blandning på 8% kan kosta allt emellan 50 ända opp till 200 kronor per liter. Om man själv blandar kan man alltså undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid samt man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i alla utrymmen där de kan tänkas växa såsom duschrum, utrymme under hus och andra miljöer med bristfällig dränering.

Man kan till samt med begagna bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man bör då mixa ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg samt sedan måla som vanligt. Detta skänker ett beskydd mot algangrepp som varar flera år samt effektivt sätt kostar enormt en aning, före allt arbete på somrarna.

Vad man men ska vara aktsam med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder adekvat skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder och handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande följder, till och med algmedel kan vara farligt ibland.