Den vetenskapliga utvecklingen för Atkinsmetoden

En uppenbar anledning till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet samt den vetenskapliga grunden åt Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins inverkan skulle skänka upprinnelse till ett enormt intresse hos bantare världen över. En ny bantningstrend började gradvis få grepp och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

Under den tiden hade en ökad benägenhet till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att om man höll sig till regelmässig kost och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning och andra förbättringar relaterade till hälsa. Bra atkinssajt

En otvetydig fördel med Atkinsdieten som dessutom lockade otaliga bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad flera ansåg vara god föda. Till skillnad från andra dieter kunde man ännu njuta av allehanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket givetvis gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare och praktiker av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer nyanserad och på så vis blivit lättare att följa. Exempelvis uppmanade dieten på 80-talet att man skulle äta mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss kost.

På så vis har Atkinsdieten hela tiden varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten oupphörligen haft en aktuell ställning i samband som har haft med hälsa och kost att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad måste vara kontrollerat. När idealvikten är nådd ska en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater tvingas hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum igen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning och andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan exempelvis handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Dessutom kan dieten medföra minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs primärt från dominerande universitet och institutioner i USA. Flertal experter inom landet bidrar till vetenskapliga fundament inom metabolism, fysiologi samt livsmedelsvetenskap. Det finns ett otvetydigt engagemang av Atkinsdieten världen över p.g.a. dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt perspektiv får många människor bekräftelser som på löpande band gällande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär så klart att Atkinsdieten ökar i populäritet än mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.