E-bok om ID-kapning

Det är naturligtvis ingen som vill bli offer för en bedragare. Idag kan man inte vara fullständigt trygg med tanke på de näst intill oändliga möjligheter det finns för en bedragare att stjäla en identitet. Det är mycket skrämmande men ett faktum som man bör beakta med mycket stort allvar. Men för att känna sig åtminstone någorlunda trygg så är en utökad medvetenhet kring problemet en bra förutsättning med tanke på att man då ges större inblick i vad som måste åtgärdas för att förebygga en ID-kapning.

ID-kapning handlar i första hand om att bedragren kommer över känslig upplysning om sitt offer. Det kan vara information som kan utnyttjas till att komma åt offrets bankkonton och det kan t.o.m. gå så långt att bedragaren tecknar lån i offrets namn. Den som saknar en bra försäkring mot ID-kapning kan på så sätt bli skuldsatt för all framtid. Tanken är som sagt förfärande.

En bedragare kan utföra en hel del innan den blir påkommen, och med ganska limiterad upplysning är det tillräckligt för att ställa till kaos i offrets liv. Att bedragarna handlar dyra varor i offrets namn eller tecknar SMS-lån är något som de genomför på ett väldigt okomplicerat sätt.

Det gäller att vara ytterst noggrann med hanteringen av sina egna personliga känsliga uppgifter. En riktigt rutinerad bedragare har inga problem med att vittja brevlådor och på så sätt komma över känslig information. Men det är också vanligt att ID-kapning sker på webben eftersom stor del av vår känsliga information lagras där på olika sätt.

Det är för den skull definitivt nödvändigt att ha oerhört starka lösenord. De bör helst innefatta både små och stora bokstäver samt siffror och olika tecken. Det får inte vara för kort heller. Det är självklart även angeläget att tänka på att ha så många olika lösenord som möjligt för olika inloggningar. Det försvårar markant för en möjlig bedragare. Tänk om man däremot hade ett och samma lösenord för alla inloggningar. Det kan vem som helst räkna ut att det skulle innebära förödande konsekvenser.

Det är inte enbart privatpersoner som drabbas av ID-kapning utan också företag. När företagen drabbas så brukar bedrägerierna utgöra en enorm omfattning. Det är inte ovanligt att det kan röra sig om miljonbelopp. Bedragarna tecknar oftast olika kreditkort i företagens namn och handlar varor som säljs vidare. Pengarna går självklart genast ner i bedragarens ficka.

Det är komplicerat att redogöra kortfattat för alla typer av förfaringssätt för ID-kapning, och vilka tänkbara konsekvenser det kan bli. Den absolut vanligaste konsekvensen är dock att det försvinner pengar.

Den som vill veta mer och vill ha konkreta råd på vad man bör tänka på för att skydda sig bättre bör läsa boken ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” författad av Gert Strand. Det är en bok som ger detaljerade upplysningar samt konkreta tips på hur man på bästa sätt skyddar sig. Det är en väldigt viktig bok som alla bör läsa. Det bästa av allt är att den finns tillgänglig gratis som e-bok genom landets samtliga bibliotek.