Ett TA-systems funktioner

Vilka funktioner bör helst ingå i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din rörelse kräver. Olika verksamheter har skilda dagliga förfaringssätt och det är angeläget att reflektera över vilka delar som bör effektiviseras. Men det finns förstås vissa grundfunktioner som de allra flesta TA-system erbjuder. De två absolut främsta är självklart att hantera transporter samt beställa transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till ännu fler lämpliga funktioner för verksamheten. Länk till mer info följer: bratasystem.se

Men det primära med ett TA-system är ändå att beställa transporter. Rent praktiskt går det till på så sätt att man matar in det kundnummer för aktuell transportör för att åstadkomma en beställning. Systemet förmedlar därefter transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är vanligtvis mycket okomplicerat, och det är också möjligt att boka in fler än en transportör.

TA-systemet assisterar användaren att hålla koll på till exempel vissa vikter gällande ett särskilt kollislag. Skulle felaktig upplysning fyllas i så assisterar systemet att ändra så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett mycket kraftfullt skäl till att köpa ett TA-system till sin verksamhet.

I frånvaro av ett TA-system så kan det bevisligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen då och då straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli dyra, vilket på sikt kan fördärva en verksamhets ekonomi rejält. Inte nog så brukar transportörer begära ekonomiskt tillägg för till exempel telefonbokning alternativt övrigt manuell beställning.

I ett TA-system finns det potential att åstadkomma dina transportbokningar smidigare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker och en rad övriga inställningar. Det innebär självfallet att mycket manuellt göromål elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör också hantering av olika behörigheter. I ett större bolag måhända alla inte ges samma behörighet att uträtta vissa åtgärder.

TA-systemet ser även till att alla dokument som hanteras är i korrekt standard och i ett format som godkänns av transportörer. Det kan exempelvis handla om adressetiketter samt fraktsedlar. Det man måste beakta är att somliga system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med assistans av TA-systemet är en enkel sak tack vare all lagrad upplysning som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik om det skulle uppkomma oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när samt var din sändning levereras. TA-systemet visar jämt den senaste statusen i systemet. Transportören äger nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om sändningen.

Med lätthet kan den tillgängliga informationen dessutom ordnas till behjälplig statistik för verksamheten. Det är sannerligen ett perfekt sätt för att förfina arbetet med transporter och givetvis också ett enastående sätt för att spara pengar. Fullständig koll och översyn med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de skickas genom antingen e-post eller sms. Att nyttja dessa typer av aviseringar är ett bra sätt att meddela en mottagare av en sändning. Det brukar vara möjligt att flexibelt utarbeta sina aviseringar.