Hur man skyddar sig mot ID-kapning

Att bli av med sin identitet kan naturligtvis vara väldigt skrämmande för de allra flesta. En del kanske ens inte tänkt tanken att det kan inträffa. Tack vare internets frammarsch har identitetskapning blivit både lättare och vanligare.

ID-kapning är ett mycket allvarligt brott som kan ställa till med förödande konsekvenser för den som drabbas. Det vanligaste är att den drabbade har blivit av med pengar på kontot eller att man helt tvärt blir skyldig att betala tillbaka på ett lån som ID-kaparen har tecknat.

Med tanke på att det finns mängder av sätt att kapa en identitet på och för många skilda syften så finns det självfallet mängder av skilda metoder att skydda sig på. Vore det inte bra med en sammanställning över de flesta bra metoder att skydda sig på? Med hjälp av boken ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” som är författad av Gert Strand kan man bli fullärd i hur man skyddar sig mot identitetskapning. Det är en bok som kan skänka enorm trygghet i vardagen.

Det är faktiskt en ovärderlig bok med tanke på vilken mäktig skada som kan besparas. Den kan rädda en från att många bedrägliga försök ska nå framgång. Det bästa av allt är att den är kostnadsfri. Boken finns nämligen att läsa som e-bok som tillhandahålls av landets samtliga bibliotek som har plattform på webben.

Faktum är att det finns mängder av skilda sätt att skydda sin identitet på än att endast vara eftertänksam med hur man sprider sin personliga information. Ibland är det tyvärr inte tillräckligt och andra faktorer kan ha betydelse vid en eventuell kapning. Då spelar det ingen roll hur eftertänksam man har varit med spridningen.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” ger väldigt omfattande information om fenomenet ID-kapning. Till exempel så beskrivs att den profil som löper störst risk att råka ut för ID-kapning är den medelinkomsttagare i åldern 25-40 år som saknar betalningsanmärkningar. En uppmaning som ges för den profilen är att samverka med grannarna i den mån det är möjligt. Främst för att motverka vittjning av brevlådor.

En ID-kapare kan nämligen mycket väl verka utanför webben för att fiska information som sedan kan utnyttjas i jakten på att till exempel tömma konton med assistans av webben. Inom de allra tryggaste bostadsområdena finns det risk att en ID-kapare försöker stjäla information. Det gäller då för grannskapet att komma överens om olika spaningsrutiner. Samtliga tillåtna medel måste tillämpas. Som till exempel att anteckna okända bilars registreringsskylt.

Ytterligare ett exempel som betonas i boken är vikten av exklusiva lösenord. Det tycks kunna framhävas hur många gånger som helst med tanke på att flera personer fortfarande använder sig av samma lösenord till flertalet skilda tjänster på internet. På sin höjd att en del personer växlar mellan två olika lösenord.

Att välja simpla lösenord så att vi på ett lättare sätt kommer ihåg dem är fel och näst intill dumt. En mix av stora och små bokstäver inklusive siffror är att föredra. Det främsta tipset som ges i ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” är att man bör skapa en krypterad Excellfil med samtliga sina lösenord. Den lösenordsskyddade filen sparas på datorn, vilket innebär att endast ett enda lösenord behöver läggas på minnet.

Läs boken nu. Att läsa den direkt på skärmen är enbart några få knapptryck bort. Den innehåller mer djupgående information och självfallet mängder av fler tips. Det bästa av allt, den är kostnadsfri.