Hur vet man att man drabbats av artos symtom?

Vad orsakar artros och hur kan man behandla artros?

Stela leder med värk kan uppstå av åtskilliga olika anledningar. En vanlig diagnos av den här typen av krämpa är artros och detta är numera en folksjukdom som miljontals människor världen över drabbas av. Det finns medicin mot artros men det är betydelsefullt att inse att det här är ett tillstånd som man inte kan kurera. Artros läkemedel syftar till att fördröja sjukdomen och dessutom till att tillhandahålla smärtlindring.

glukosamine bild

Men innan du börjar ta artros tabletter för att minska smärta och få bättre rörlighet i leder så är det mycket viktigt att du tar reda på att du minsann har fått den här sjukdomen. Det finns nämligen andra ledsjukdomar som har liknande symptom men som bör behandlas på andra sätt. Självdiagnostisering är aldrig att rekommendera, men när du väl har fått artrosen konstaterad så kan du själv börja se dig om efter en god behandling mot artros.

Ifall brosken fullständigt försvinner så blir det ben mot ben och det kan göra väldigt ont. Detta kan ske vid mycket ensidig påfrestning som inom yrken där man utför ett visst rörelsemönster och inom somliga sporter som exempelvis balett. När det gör mycket ont alternativt då man inte kan röra på sig så kan man bli rädd, men man dör inte av artrosen och den går att vårda.

Är det artros?

Varje år så drabbas omkring en halv miljon svenskar av ledsvikt som är ett annat namn på artrosen. En stor majoritet av de som drabbas är kvinnor och det här är inte en naturlig del av åldrandet utan en sjukdom som orsakar nedbrytning av brosk på ett sätt som gör att kroppen inte hinner med att frambringa nytt tillräckligt snabbt.

Ifall du har värk i lederna så kan det röra sig om den här sjukdomen och höftledsartros symptom kan likna de symptom man upplever av artros i fötterna alternativt i fingrarna. Du bör bli undersökt ifall du upplever följande artros symtom:

• Det är besvärligt att komma igång igen efter stillasittande
• Leder som du använder ofta och flitigt (som tummen för sms) börjar bli stela
• Du kan inte längre röra dig normalt då fötter, händer, knän, höfter eller andra viktiga leder upplevs som att de låser sig
• Du har en tidigare skada som plötsligt gör sig påmind igen (det här kallas för sekundär artros)
• Stelheten är markant på morgonen omedelbart efter uppvaknandet
• Ledvärken du upplever uppstår för det mesta under den senare delen av dagen
• Dina leder är svullna, känns varma och ger måhända upphov till knakande ljud

Artrosen är en ledsjukdom och den beror inte på att du har slitit ut lederna men den kan mycket väl påskyndas och förvärras av att du sliter mycket på en viss kroppsdel. Ifall du upplever ovan nämnda symptom så kan det mycket väl vara så att du har sjukdomen men det är av yttersta vikt att diagnosen ställs av en doktor och inte av Läkare Google!

Var kan man drabbas?

Man kan drabbas av artros i olika kroppsleder men inte i organen. Det är vanligt att man upptäcker sjukdomen då man får värk och får besvärligt att röra på viktiga leder som knän, axlar, fötter, käke, ryggrad och händer. På senare tid så har det uppstått nya zoner för artrosen som exempelvis den nedre delen av tumleden som används flitigt av de som skickar sms på telefoner.

Man kan i stort sett drabbas i vilken led som helst men det är självklart svårast då det rör sig om fötter, höfter och händer eftersom smärta i dessa gör det mycket besvärligt att funka som vanligt. Med ett knä som låser sig så kan man ju inte gå normalt i trappor, och en stel rygg kan leda till att man blir praktiskt taget immobil.

Vem får sjukdomen?

Det är således så att den större delen av de som drabbas är kvinnor och det rör sig om en aning äldre personer fast unga kan också få artros. I och med att man har sett att äldre ofta drabbas av stela leder samt värk så har artrosen fått ett oförtjänt rykte om sig som en åldersåkomma hellre än en faktisk sjukdom.

Är man äldre så är risken större att man får artrosen men det finns fler faktorer som spelar in. Det är också så att det här är en ärftlig sjukdom. Man har också sett att övervikt kan påverka risken såväl som svaga muskler. Har man tidigare skador så kan det här också medföra sekundär artros, och stor påfrestning på en viss led är även detta en riskfaktor

Orsaker

Orsakerna till artros är åldrande, skador, övervikt och överbelastning. Många gånger så ser man dessutom en kombination av dessa. Det finns även orsaker som vi ännu inte känner till och det forskas fortsatt inom detta område och nya rön presenteras alltemellanåt. Om det är så att man har artrosen i familjen och därpå utsätter händer, fötter eller annan kroppsdel för överbelastning så är risken stor att man utvecklar sjukdomen.

Det är viktigt att inse att man inte kan bli smittad med artros men samtidigt så är det självklart så att vissa arbetsuppgifter, sporter och andra fysiska aktiviteter kan leda till ett grupptryck där man fortsätter att slita på leder fastän kroppen säger ifrån och otvetydigt visar att aktiviteten inte är bra.

Medicinsk behandling

För den som är överviktig så kan en första naturlig medicin mot artros vara att helt enkelt gå ner i vikt. Detta kan mildra symptom och även medföra att utvecklingen av sjukdomen bromsas. På samma vis så kan den som har drabbats av problemet på grund av överbelastning få lindring genom att sluta exponera kroppen för alltför stora påfrestningar.

Behandling av artros betyder inte att man tar medicin artros botas av för det finns som sagt inget botemedel eller atros naturläkemedel som botemedel. Det rör sig ständigt om att dämpa besvär med stel i lederna, stelhet och värk och att hjälpa brosket att komma igen så att man får en bättre rörlighet i leder och undviker ben som gnider direkt mot varandra pga. för lite ledvätska och skänker upphov till smärta.

När man har riktigt stora problem så kan en medicin mot artros smärtan vara kortison men det här är ju inget som man kan ta hur länge som helst. Då är det bättre att finna hållbara lösningar som gör att man kan hålla sjukdomen i schack och även få bukt med värken.

Man kan behandla artros med mer än medicin mot artros och för de flesta så är det en stor hjälp att besöka en sjukgymnast som visar hur man kan röra på kroppen för att bygga upp ett naturligt stöd samtidigt som man förändrar sin mathållning för att få i sig bra ämnen som exempelvis glukosamin.

Träning

Träning, gärna i kombination med atros hälsokost, är sannerligen ypperlig för den som har drabbats av artrosen men det bör inte vara slitande träning som lägger för stor vikt på det drabbade området. Genom att jobba upp smidigheten samt hjälpa kroppen att balanseras så kan man få tillbaka rörligheten och dessutom undvika den värk som artrosen ger.

Träningen ska utföras på korrekt sätt och i början så bör man gå till en sjukgymnast som visar de övningar som man ska utföra för att komma åt den typ av artros som man har. Det kan nämligen se lite olika ut beroende på var man har drabbats. Därutöver så ska man tänka på att man kanske behöver saker såsom skoinlägg för att ge knän samt rygg ett bättre stöd.

Något som är rätt intressant då man talar om träning är att den rentav kan förebygga kommande artros. Det här är självklart en aning knepigt för det är ju inte alla som vet om att de har sjukdomen i familjen alternativt att de riskerar att drabbas.

Något som är väldigt positivt vad gäller träning är att man inte behöver träna så mycket för att det ska göra en skillnad. Med enklare övningar som man gör några minuter per dag så kan man göra skillnaden mellan stela leder och värk och detta är verkligen något som den som jobbar stillasittande ska överlägga. Går man på gym kan töja på lederna i stretchingavdelningen eller hänga med på en klass rörlighetsträning elle yoga.

Naturlig behandling av artrosen

Vid sidan om träning som är till för att stärka kroppen och öka på smidigheten så kan man dessutom ta kosttillskott som är en hjälp för leder och för brosket. Här finns det flera olika ämnen som i studier har visat sig vara mycket effektiva.

Man kan börja med att lägga om sin kost för att se till att man får i sig ämnen såsom glukosamin, musselextrakt, ingefära, strandnypon samt djävulsklo. En del av dessa ämnen kan förstås vara en aning svåra att få naturligt via maten och då kan kosttillskott som är koncentrerade vara en stor hjälp.

Naturlig behandling är väldigt betydelsefull för man kan inte ta medicin mot artros hur länge som helst. Tunga mediciner som är till för att döva värk är inte hälsosamma för kroppen och följaktligen så behöver man hållbara alternativ som ger samma verkan på lång sikt.

Det bästa är självklart ifall man kan börja behandla på ett tidigt stadium då den bromsande effekten leder till att man kanske aldrig behöver erfara mer än stelhet då man genast jobbar åt rätt håll och håller lederna i bra kondition trots sjukdomstillståndet.

Glukosamin och strandnypon

Två ämnen som ofta nämns som bra mot artros är glukosamin och strandnypon. Här finns det en hel del vetenskaplig dokumentation som visar att det rentav fungerar med dessa naturliga mediciner mot artros. glucosamine sulfate 1500 mg.

Men det är betydelsefullt att förstå att det här inte fungerar för samtliga.

Både strandnypon samt glukosamin har visat sig ge lindring, och glukosamin till viss del bromsande effekt på broskets nedbrytning, så det är väl värt att testa. Tänk även på att du kommer att behöva ta kosttillskotten under några veckors tid, ibland längre, innan du märker någon skillnad.

Man bör således prova med glukosamin, strandnypon samt andra naturliga mediciner mot artros under en längre tidsperiod innan man ger upp. Ifall du ser att dessa preparat inte hjälper så finns det en hel arsenal av naturliga alternativ. Du kan exempelvis prova musselolja som även denna i studier har visat lämna en fin verkan på artrospatienter vad gäller lindring av besvären.

Enklast är att börja med glukosamin för det är den renaste formen av denna typ av kosttillskott. Glykoamin omvandlas i kroppen till ledsmörjvätska, hyaluronsyra.

MSM är ett annat bra kosttillskott för artrosbehandling. I kombination med glykosamin (man kan köpa en burk av varje) får man synergieffekter (1+1 blir mer än 2 i resultat). Glukosaminet smörjer lederna och hjälper brosket. MSM saktar ned nedslitningen av leder, reparerar brosk och leder, bekämpar smära och inflammation. Köp svensktillverkade produkter i hälsokosthandel eller på svenska sajter som allt-fraktfritt.se eller CDON.

Operation

I vissa fall så väljer man att operera och att byta ut den utslitna leden med en protes. Även om vi idag har den kunskap som krävs för att på ett säkert sätt genomföra den här typen av operationer så är det inte en liten sak att ersätta en led. Kan man behandla artrosen på annat vis så är det att föredra.

En ung människa som har slitit ut en led så pass att den inte längre går att vårda med medicin kan har större hjälp av en operation. Tillsammans ett knä eller en fot som man inte kan gå på så blir livet besvärligt. Kommer man fram till att en operation är att föredra så är detta inget att vara rädd för och i Sverige så kan man förvänta sig goda resultat av proceduren.

De moderna procedurerna är verkligen imponerande och leder till att benet växer ihop med protesen på ett naturligt sätt. Med en operation så kan man i stort sett återställa ett knä och helt bli av med artrosen. Man blir då även av med värken och tids nog så kan man röra på sig som vanligt igen.

Ifall du misstänker artros…

Om du misstänker att du eventuellt har artros så är det viktigt att du direkt undersöker detta. Man ska inte fortsätta att påfresta leden som känns lite stel och tänka att det säkert går över. Kom ihåg att det dessutom kan röra sig om andra sjukdomar som kan vara besvärligare än vad artrosen är.

Det första steget att ta är att befästa att det rör sig om artros, nästa steg blir att ge direkt lindring med medicin mot artros som kan vara naturlig såvida du inte behöver akut smärtlindring och antiinflammatorisk medicin. Med vetskapen om att du lider av artrosen så kan du göra så mycket för att förändra din livskvalitet.

För att bromsa utvecklingen av artros I tid är det betydelsefullt med bra kostvanor, mycket träning och att äta kosttillskott med glukosamin och msm.