Mellanfasen – finjustering av vikten

Redan under viktminskningsfasen, ifall lyckad, kommer man nära sitt bantningsmål. Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som möjligt utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att uppnå sin idealvikt som så klart även är tänkt att vara stadig.

Det har pekats på hur otroligt viktig mellanfasen är för bantningens fortsatta framåtskridande. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att på lättast vis påträffa sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det betydelsefullt att oerhört sakta gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men förmodligen ännu mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen måste finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat mycket många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona oerhört fort också. Man bör emellertid hålla sig undan en sådan frestelse med tanke på att det väldigt tydligt kan påverka svårigheten att hitta den rätta balansen framöver. Av många som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats nog hur svårt det är att bibehålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som dessvärre oftast utgör den huvudsakliga samt enda målsättningen hos bantaren. En bättre avsikt vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och bibehålla även vikten. Ju mindre radikal viktminskning desto lättare är det att åstadkomma det kombinerade målet av både viktminskning och stabilisering. Klicka här för mer info

Det finns ingen specifik tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör bestå utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen ska i själva verket den mesta delen av viktminskningen vara avklarad. I en framgångsrik mellanfas är det normalt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För vissa tar det längre tid än för andra att finna balansen. Det är en mängd olika faktorer som spelar in, såsom ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Dessa faktorer har dessutom inte sällan koppling till arv.

I mellanfasen tvingas man verkligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att endast överskrida ett fåtal gram för att det ska resultera i oönskad viktuppgång. Eftersom Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta mycket motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. Därför gäller det att vara extra omsorgsfull i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.