Mellanfasen

Redan i viktminskningsfasen, om lyckad, kommer man nära sitt bantningsmål. Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som möjligt utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att uppnå sin idealvikt som självklart dessutom är tänkt att vara stadig.

Det har pekats på hur otroligt betydelsefull mellanfasen är för bantningens fortsatta utveckling. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att lättast hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det viktigt att väldigt långsamt gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men troligen än mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen ska finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat oerhört många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona mycket fort också. Man ska dock hålla sig undan en sådan lockelse därför att det mycket tydligt kan påverka svårigheten att finna den rätta balansen framöver. Av många som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats nog hur tufft det är att behålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som tyvärr vanligtvis utgör den huvudsakliga samt enda målsättningen hos bantaren. En bättre målsättning vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och behålla även vikten. Ju mindre radikal viktminskning desto enklare är det att uppnå det kombinerade målet av både viktminskning samt stabilisering.

Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör bestå utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen ska egentligen den mesta delen av viktminskningen vara avklarad. I en lyckad mellanfas är det normalt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För vissa tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Det är en mängd olika faktorer som spelar in, som ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Dessa faktorer har dessutom inte sällan anknytning till arv.

I mellanfasen tvingas man verkligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att bara överstiga ett fåtal gram för att det ska leda till ovälkommen viktuppgång. Med tanke på att Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta mycket motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. Därför gäller det att vara rejält omsorgsfull i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.