Om ID-kapning

Att få sin identitet kapad är en förfärlig tanke för många. Det är väldigt mycket som är bundet till en persons identitet. Det är din personliga fullmakt att genomföra ärenden som helst ingen annan ska ha möjlighet att utföra. Det kan handla om att exempelvis utföra bankärenden eller beställa varor eller tjänster på webben. Tänk vilket kaos det skulle kunna bli om identiteten hamnade i orätta händer. Helt plötsligt kanske man förvånas över att bankkontot är tömt eller att någon har beställt varor falskt till ett oerhört högt belopp.

Faktum är att identitetskapning inte endast drabbar andra och när identitetskapningen väl inträffar för just dig så har det inte funnits någon möjlighet att förutse förloppet. Det finns faktiskt all anledning att vara bekymrad om man slås av tanken att man har ett bristande skydd för sin identitet. Oftast handlar det om vårdslöshet med sina personliga uppgifter.

Det är till exempel inte särskilt smidigt att bara använda sig av ett enda lösenord överallt där man loggar in på nätet. Om en bedragare lyckas komma åt lösenordet och dessutom har studerat vilka tjänster du nyttjar så kan det bli enormt olyckligt. Det är dessutom riskabelt att använda sig av allt för för enkla lösenord. Helst ska man mixa små och stora bokstäver med siffror och övriga tecken.

Gert Strand har gett ut en bok med titeln ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Den kan komma till oerhört stor användning för de som har funderingar kring hur man på bästa sätt skyddar sig mot ID-kapning. Och att det är ett bekymmer råder det ingen tveksamhet om. Här finns mer info: www.idpansar.se

Många verkar tro att ID-kapningen nästan uteslutande händer genom webben. Det är en felaktig tolkning då ID-kapning mycket väl kan inträffa på mer traditionella sätt. Det kan exempelvis förekomma ID-kapning genom att bedragare länsar brevlådor. Det finns oerhört mycket information som en bedragare kan komma över den vägen.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” uppmärksammar läsaren inte endast om de skilda sätten som en potentiell ID-kapning kan gå till på utan också om viktiga åtgärder för att motverka kapning. Självfallet tar boken upp vissa självklara åtgärder som att använda sig av skilda lösenord och byta ut dem ofta, men också mer avancerade åtgärder.

Det kan till exempel handla om att ett grannskap i ett bostadsområde tillsammans bör samverka för att motverka att råka ut för bedragare. Det handlar till stor del om att bli medveten om problemet. Ju fler desto bättre. Det innebär att ett grannskap kan vara uppmärksamma på tvivelaktig aktivitet i området. Hålla varandras brevlådor under uppsikt vid tillfälle. Och eventuellt vara uppmärksam på om någon okänd bil är frekvent återkommande i bostadsområdet. I sådana fall bör man verka preventivt och skriva ned registreringsnummer.

Att alltid ligga steget före är en central del i arbetet att förhindra ID-kapning. Det finns naturligtvis mängder av ytterligare råd att läsa om i ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, och det bästa av allt är att boken är gratis som e-bok. Det är ett mycket gott initiativ att en så pass betydelsefull bok är gratis. Den finns tillgänglig hos de flesta svenska bibliotek via deras plattformar online.