Stämmer det att e cigarett är farligt?

Vissa intresseorganisationer vill få oss att tro att el-cigaretten är lika riskabel som vanliga cigg men så är inte fallet. Det ska ändå sägas att det finns vissa hälsorisker med el cigg men de är inte i nivå med traditionella cigaretter. Det är inte klarlagt om man får i sig en ökad mängd av formaldehyd med dessa cigg.

Men kan e cigg ändå vara farligt? Mycket av de hälsorisker som har med cigaretterna att göra kan inte kopplas till innehållet. Dock uppstår en fara om man byter el-cigg mot vanliga cigg. Det är dock inte vetenskapligt belagt.

cigg

Är verkligen e cigarett farligt?

Man kan ställa sig frågan om det cancerframkallande ämnet formaldehyd kör cigaretterna farliga. Idag finns det inga bevis för att de skulle vara farliga. Men intresseorganisationerna vill ändå få oss att tro att e-ciggarna är farliga.

Det är enkelt att ta reda på fakta om el cigg innan du börjar använda dem. Innan man ger sig i kast med att läsa undersökningar om cigaretterna måste man fråga sig hur undersökningen har gjorts. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. Om man inte använder nikotin finns inget beroende. e cigg butik malmö

I USA har studier visat att unga som ångar minskar tobakskonsumtionen. E-cigaretter verkar med andra ord bidra till mindre rökning. Men kom ihåg e-cigaretter är bättre för hälsan.

El cigg eller tobak det är frågan

inte farligt. Med e-cigg slipper du de tunga gifterna och du stör ingen annan med din rökning. Valet tycks därmed vara givet.

Med en e-cigg blir det aldrig fel. El-cigaretten är billigare än tobaksvarianten. Man sparar pengar samt mår bättre.