Ta hjälp av effektiva medel för borttagning av alger

Det förekommer faktiskt en hel del olika algmedel att selektera bland på den svenska marknaden. De flesta fungerar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat vis till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det förekommer lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft bekymmer med alger.

Ett av de mest vanliga hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, samt vanligt ljummet vatten. Man tar därpå en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det fungera alldeles fantastiskt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar vanligtvis kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man ser på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid (bensalkonklorid) som späs tillsammans med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många vet detta beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för besvärligt för att man ska kunna blanda detta själv. Och det är exakt detta som tillverkarna vill uppnå. Klicka här

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och därefter blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan därefter spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Om man kollar på de rengöringsmedel som består av bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid bestå runt 8%. Vidare tillhandahålls instruktioner att man ska späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allting mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Ifall man själv blanda kan man följaktligen komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa och lavar i alla utrymmen där de kan tänkas gro såsom badrum, källare samt andra utrymmen som har bristfällig dränering.

Man kan till och med nyttja bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Det ger ett skydd mot algangrepp som varar många år och effektivt vis kostar mycket lite, framför allt jobb på somrarna.

Vad man dock ska vara eftertänksam med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder riktig skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder och handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller eftersom det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt emellanåt.