Träna valpar att bli rumsrena Del 1

Att exercera en valp att göra sina behov utanför ditt hus kallas (av jag i avsaknad på bättre ord) för potträning i detta inlägg, men vad det handlar om är att få valpen rumsren.

Nycklarna till framgångsrik potträning av valpar är struktur, agenda samt vaksamhet och med en mycket stor dos tålamod. www.allt-fraktfritt.se

Jyckar är varelser som utav bruk kommer att följa vad vi presenterar för dem hurdan jorden bör vara samt detta ska vi utnyttja i det följande.

Valpar är instinktivt fräscha djur och om vi stå sig deras hem rent lär de sig snabbt hur man kan fixa sina behov själva.

Struktur
Med anatomi avser vi valpens kontroll både i samt utanför huset.

Det snabbaste sättet att exercera en puppy är att bilda opp valpen framgångsrikt genom att förhindra vad vi kallar ”olyckor”.

Igenom att ta kontroll över valpens schema kan vi snabbt se hurdan vi kan elimenera samt bestämma var och när vi önskar att valpen ska uträtta sina behov.

Det finns fyra fason som stöder dig att alstra den rätta strukturen för en puppy.

• Ett hundkoppel
• En låda
• En valphage
• Ett cirka 3 meters hundkoppel.

Med assistans av ett hundkoppel

När du är ute skall en hundvalp alltid vara i hundkoppel och alltid kunna siktas utav dess ägare.

Det största misstaget som en nybliven ägare kan göra är att låta sin hundvalp springa runt i huset fritt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens åsyn.

Föregripande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik exercis.

När valpen inte kan övervakas så borde den vara i sin valphage.

Därjämte skall en valp inte lämnas utan koll utanför hemmet.

Det är alltför många saker valpen kan hitta på och du önskar ej anlända bostad till uppgrävda växter, och sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med assistans av en låda för potträning

En hundvalp vill instinktivt att hålla det fräscht omkring sig samt skulle föredra att hålla det ifrån där hon sover och äter.

Det är därför en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi förstår detta starka motiv kan begagna lådan för att förhindra olyckor samt begagna den för att forma valpens ”toaschema”.

Använda en valphage för att träna en valp

En valphage är ett bra sätt att hålla koll på valpen samma tid bevilja honom exercera.

Valphagar finns i en antal annorlunda höjder samt utföranden både för inom- samt utomhusbruk eller om de är av metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar består mestadels utav annorlunda moduler som möjliggör enkel anpassning utav storlek samt konfiguration samt skall ge bärbarhet.

Det är genomförbart att inhandla två samt sammansätta dem för att göra en ännu mesta hage.

Om en puppy måste lämnas ensam mer än 3 till 4 timmar efter övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en dold låda. Klicka här för mer hundplylar info.

Om valpen är för ung skall vi inte önskar avgå valpen under en längre period än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan man lägga valpens låda eller en binge, leksaker och vatten om du ska lämna för en längre tid.

Räkna med att man kommer att har olyckor i valphagen så det är allra bäst att har en valphage med totalt plastgolv så att ej mattor eller golv under blir förstörda.
Skäll inte på valpen när det sker sådana små olyckor.

Skolning utav en hundvalp att göra sina behov med en 3 meters lina.

Om man innehar ett särskilt area som du önskar att din puppy ska fixa sina behov kan du använda en 3 meters lina för att hålla valpen i området där det är tänkt att den skall fixa sina behov.

Ta ut din valp till det utsedda pottaområdet i hundkoppel och fäst den efter att till 3 meters linan.

Låt valpen nosa runt samt studera området.

Det är bäst att om man främst har doftat området med valpens urin eller efterlämning.
Man kan ta ut en smutsig tidning eller dess avföring för att assist honom tillgängliga idén att det är där den ska gå.

Om du kreerar denna vana arla man kommer att inneha tränat din puppy att ta vägen till en speciell plats samt den kommer mer än antagligen att fortsätta att gå till denna plats när den mognar även utan rep.

Även på pottområdet ska du starta ge din jycke ett kommando som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, alternativt vilket snabbkommando du önskar använda.

Detta kommer väl till hands senare när du ska att få din vovve att göra klar på befallning.
När valpen tillverkar färdigt upprepar du kommandot samt efter ge den mycket av beröm.

Du bör ge din valp åtminstone 15 minuter att avsluta sina behov.

Som man antagligen noterat så ska en bäst valphage vara stabill samt äga ett golv totalt av plast.

Man hittar två med mycket bra kvalite till bra priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare serie av kommentar, läs helst vidare…….