Träna valpar att bliva rumsrena Del 1

Att exercera en valp att göra sina behov utanför ditt hus heter (av jag i avsaknad på bättre ord) för potträning i detta kommentar, men vad det handlar om är att få valpen rumsren. Mer info: valphagar.se.

Nycklarna till framgångsrik potträning utav valpar är struktur, schema och vaksamhet och med en mycket stor portion tålamod.

Hundar är skapelser som av bruk kommer att komma vad vi presenterar för dem hur jorden borde vara samt detta ska vi begagna i det följande.

Valpar är instinktivt fräscha kreatur och om vi stå sig deras hem rent lär de sig fort hur man kan klara sina behov själva.

Struktur
Med struktur menar vi valpens kontroll både i samt utanför huset.

Det snabbaste sättet att träna en hundvalp är att bilda upp valpen framgångsrikt igenom att avstyra vad vi kallar ”olyckor”.

Igenom att ta kontroll över valpens schema kan vi fort se hurdan vi kan elimenera och avgöra var och när vi önskar att valpen skall uträtta sina behov.

Det är fyra fason som hjälper dej att skapa den rätta strukturen för en valp.

• Ett hundkoppel
• En låda
• En valphage
• Ett omkring 3 meters koppel.

Med hjälp utav ett koppel

När ni är ute ska en valp alltid vara i koppel och alltid kunna siktas utav dess ägare.

Det största misstaget som en nybliven ägare kan göra är att bevilja sin hundvalp springa runt i huset fritt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens åsyn.

Föregripande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik exercis.

När valpen inte kan övervakas så borde den vara i sin valphage.

Därjämte ska en valp ej lämnas utan koll utanför hemmet.

Det är alltför flera saker valpen kan fabricera och man vill ej anlända hem till uppgrävda växter, samt sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med hjälp av en låda för potträning

En puppy önskar instinktivt att hålla det rent omkring sig samt skulle föredra att hålla det ifrån vari hon slaggar samt äter.

Det är på grund av detta en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi förstår detta starka anledning kan begagna lådan för att avstyra olyckor och begagna den för att forma valpens ”toaschema”.

Begagna en valphage för att träna en valp

En valphage är ett bäst sätt att hålla kontroll på valpen samma tid bevilja honom träna.

Valphagar är i en mängd annorlunda höjder och utföranden både för inom- samt utomhusbruk alternativt om de är av metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar består oftast av olika moduler som möjliggör lätt justering utav storlek samt konfiguration samt skall ge bärbarhet.

Det är genomförbart att inhandla ett par och sätta ihop dem för att göra en ännu flesta hage.

Om en puppy måste lämnas ensam mer än 3 till 4 timmar efter övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en sluten låda.

Om valpen är för juvenil skall vi inte vill avgå valpen under en längre cykel än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan man placera valpens låda alternativt en säng, leksaker samt vatten om du behöver lämna för en längre tid.

Förvänta att du kommer att har olyckor i valphagen så det är allra bäst att få en valphage med helt plastgolv så att ej mattor eller golv under blir förstörda.
Utskällning inte på valpen när det sker sådana små olyckor.

Utbildning utav en puppy att göra sina behov med en 3 meters lina.

Om du har ett särskilt område som man vill att din puppy skall klara sina behov kan man begagna en 3 meters lina för att hålla valpen i området där det är tänkt att den ska klara sina behov.

Ta ut din puppy till det utsedda pottaområdet i hundkoppel och fäst den sedan till 3 meters linan.

Låt valpen lukta runt och utforska området.

Det är bäst att om du först innehar doftat området med valpens urin eller avföring.
Man kan ta ut en smutsig tidning eller dess avföring för att hjälpa honom att få idén att det är vari den ska gå.

Om man skapar denna vana tidigt man kommer att äga tränat din valp att gå till en speciell plats samt den kommer mer än sannolikt att fortsätta att ta vägen till denna plats när den mognar även utan rep.

Också på pottområdet borde man börja ge din vovve ett befallning som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, eller som snabbkommando man önskar använda.

Detta kommer väl till hands efteråt när du behöver att få din jycke att förfärdiga på befallning.
När valpen gör färdigt upprepar du kommandot samt efter att ge den mycket utav beröm.

Man skall ge din puppy minst 15 minuter att avsluta sina behov.

Som man antagligen noterat så skall en bra valphage vara stabill samt få ett golv helt av plast.

Man hittar två med utmärkt kvalite till bra priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare följd utav inlägg, läs helst vidare…….