Vårda ditt golv med Nuretanolja

Användning av Nuretanolja är passande för både in – och utvändig målning. Det är exempelvis bra att nyttja oljan på underlag som är undermåligt bundet eller så kan det användas som halvoljning före ytterligare målning.

Ibland talar man om dammbindning av golv. Men vad innebär det egentligen och kan Nuretanolja vara till nytta? Dammbindning utförs främst på betonggolv och inte sällan behandlas golv i exempelvis garaget eller i källaren. Och Nuretanolja fungerar helt utmärkt för uppgiften.

Kort och gott så handlar dammbindning om att binda damm eller avhålla golv från att ge ifrån sig damm. Det kan finnas skilda anledningar till dammbindning men den huvudsakliga anledningen är att helt enkelt minska damm för att överlag erhålla fräscha golv och utrymmen. Ett övrigt skäl som hänger ihop med dammreducering är att underlätta för allergiker.

Att dammbinda golven är extra betydelsefullt i mer offentliga utrymmen som till exempel i skolor där det kan finnas elever med allergi.

På marknaden finns det massor av skilda produkter som är avsedda för dammbindning av betong. Och en produkt som verkligen rekommenderas starkt är just Murtex Nuretanolja som äger en bra alkalibeständighet och dessutom en mycket bra penetrationsförmåga på betongytor. Uretanalkyd är det medel i Nuretanoljan som binder.

En bra olja för dammbindning måste ha god beständighet och präglas av bra reptålighet och inte få golvet att gulna med tiden.

Ytan som behandlas måste vara fräsch och fri från damm. Tänk på att ta bort eventuell betonghud före behandling sker. Nuretanoljan ska förtunnas 1:1 med lacknafta innan dammbindningen ska genomföras.

Frånsett att Nuretanoljan är enastående för att binda damm så bidrar också oljan med en blänkande och skinande yta. Färgen ska bli grå samt glansig när tillräckligt många lager lagts. Det rekommenderas att första varvet läggs tillsammans med blandningen av lacknafta. Andra varvet ska helst läggas med 100 % olja. Emellanåt kan det vara idé att lägga ännu fler lager, men det måste bedömas i varje enskilt fall.

Den som använder sig av Nuretanolja bör arbeta i utrymmen som är ventilerade. Skulle ventilationen vara bristande så är det ändå möjligt att jobba i utrymmet men då bör skyddsutrustning i form av andningsskydd användas. Burkar av Nuretanolja bör förslutas väl. Och före rengöring ska färg från verktygen avlägsnas. Omgående efter målning ska använda arbetsredskap rengöras.

Miljön är självklart viktigt att tänka på. Tvättvätska eller flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan måste inlämnas till närmaste miljöstation. Tomma förpackningar måste lämnas till återvinningen.

Det är inte helt lätt att uppskatta hur mycket Nuretanolja som kan tänkas gå åt. Det är alltid beroende på underlag. Men oftast går det åt omkring 8-10 m²/liter. Mer info: På denna sajten.

Ett gott tips för bästa resultat är att låta alldeles nya golv få vara ifred några månader före behandling. Det beror på att de ska få chans att andas ut ordentligt. Vad gäller äldre golv så bör de helst slipas eller syras innan de behandlas. Om golven inte skulle slipas eller syras så finns det en omfattande risk att golvet inte suger in oljan på ett tillräckligt effektivt vis.