Att brygga eget vin kräver förberedelser

Hemmaframställning av vin är en bok som noggrI boken Hemmaframställning av Vin förklaras mycket noggrant och omsorgsfullt hur man framställer sitt eget vin på ultimata sätt. förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god planering före vinbryggningen. Det är betydelsefullt att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen exklusiv och slarvas det med någonting så kan det stundvis influera slutresultatet markant.

Först och främst bör man bringa ordning i processen genom att skriva ner alltsammans som behövs fram till fulländad produkt. Gör en lista över allt som ska köpas. På så sätt får man en tydlig överblick och eliminerar risken att förbise något väsentligt. Kontrollera dessutom att den utrustning som ska användas är fräsch och att den givetvis funkar.

Att vara bra rustad kan bespara dig otaliga felaktigheter under processens gång, och därutöver undgår du att möjligen tappa humöret på vägen. Läs därför noga samtliga bruksanvisningar (om så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan främja inför kommande bryggning. Gå till Likörbas

Att föra någon form av bryggjournal är att föredra. Allting som tillsätts bör noteras. Tänk ifall du till exempel förmå brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Detsamma gäller för dåligt vin. Vad gick snett i processen? Med hjälp av en bryggjournal kan du enkelt spåra moment och tänka om inför nästa bryggning.