Hemmaframställning av vin

Med tiden har förutsättningarna för hemmabryggning av vin blivit bättre tack vare att vinsatser och redskap blivit bättre. Den som önskar tillverka gott vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel handla färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer olika vinsatser med olika smakuppsättningar.

Följer man bara noggrant de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är lite mer rutinerad och har bryggt vin själv dessförinnan kan experimentera lite mer. Att framställa vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som många föredrar trots att riktigt vin minsann ska innefatta vindruvor enligt EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att förvara de dunkelt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är oerhört centralt att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer aktivt kol som är enastående åt att förädla vatten. Det är effektivt att sila vattnet via granulerat aktivt kol alternativt att nyttja pulverkol åt att slamma upp det. Reningen ska äga rum i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur och dess area i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den måste ha ett vattenlås med position intill gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är tillräckligt stor så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen måste vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att använda en så kallad sughävert. En annan central utrustning är en oechslemätare som används för att dosera sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett enastående hjälpmedel som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren bör man beakta att det inte bara är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter består av skilda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att leda bryggningen åt rätt håll. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta sedan mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Vinkorkar

Det är värt för ordningens samt processens skull att utförligt föra in mätuppgifter i en utförlig bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken markant att i slutändan bli överraskad över vinets smak. Var ingående med att även smaka av vinet och låt det förmedla smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i omkring 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ytterligare en gång när jäsningen är färdig.