Kul och trevligt att brygga vin hemma

Kjeld Erlandsen konstaterar i sin bok Hemmaframställning av Vin att hembryggning på många vis är riktigt roligt. Hans engagemang för vin är stort och innanför västen har Kjeld mångårig erfarenhet. I boken betonas framför allt framställandet av fruktiga viner.

Hemmabryggningen har fått stora fördelar pga att utvecklingen vandrat framåt. Utrustningen har blivit bättre och man har bland annat utvecklat varierande tekniker av jäsning. Allt i takt med att den etablerade vinindustrin nått bättre framgångar. Tanken är att hemmabryggningens kvalitet i större omfång ska återge kvaliteten inom den etablerade vinindustrin, om än småskaligt. Det är idag flera hushåll som brygger vin eller har provat på att brygga.

Givetvis är det så att hemmabryggaren kan ta del av de enorma fördelar samt kunskaper som utvecklingen av vinproduktion inom den etablerade vinindustrin lämnat efter sig. Resultatet blir i allt större mån bättre och allt mindre lämnas till slumpen. Det finns sålunda potential att ge vinet en klar riktning redan från start. Därutöver har ingrediensernas kvalitet förbättras, och i synnerhet kvalitén av en del nya vinjäster.

Kjeld Erlandsen anser att hemmabryggning inte enbart är utmärkt därför att det är billigt utan för att det är roligt att forma sin helt egna produkt. Det blir sannerligen ett husets vin i sin rätta bemärkelse. Med sin bok hoppas han kunna hjälpa hemmabryggare men dessutom tjäna som underlag till mångahanda vinklubbar.

Det finns dock en bra fördel med att hemmaframställning av vin är förhållandevis billigt. Vinet kan användas mer i matlagningen. Det är ett populärt intresse och vin hör ju absolut hemma tillsammans med den gastronomiska glädjen. Ihop med hemmagjort vin öppnas många möjligheter. Varför till exempel inte använda ett par flaskor vitt vin att koka fisken i?

Kjeld tipsar dessutom om att gå samman i mindre bryggarlag. Eventuellt ett glatt gäng goda vänner som har möjlighet att byta vetande och erfarenheter.

I Hemmaframställning av vin är det inte bara Kjeld Erlandsens goda bryggarvana som vägleder och ger trygghet åt hemmabryggaren. Han tar också upp råd från andra vinbryggara som han menar vara värda att sprida.

Den här boken är speciellt väsentlig på så sätt att det finns oerhört få böcker på marknaden om vinframställning som ger en motsvarande noga och detaljerad beskrivning av processen. Hemmaframställning av vin behandlar inte bara hela den praktiska processen utan ger också tips på andra produkter som bör ingå i vinframställningen. Tips: Vinetiketter

Kjeld anser att vintypen i allra högsta grad är beroende av frukten som används och en rad andra omständigheter. Vin brukar delas upp i tre huvudsakliga grupper. Det är rödvin, vitt vin och dessert- eller starkvin. Smakerna av dessa viner inom respektive grupp är fullt beroende av bryggprocessen. Men en betydande tumregel för allt vin är att bara selektera högklassiga råvaror.