Så framställer du vin hemma

Den som vill brygga smakligt vin hemma har flera råd att bringa i Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin. Det är en betydelsefull och uttömande bok som innehåller en hög nivå av expertis. En del hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en enorm utveckling inom vinframställningen hemma. Flertal kunskaper och erfarenheter har ärvts från den etablerade vinindustrin. Och i jämn takt har dessutom utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Åtskilliga nya ingredienser har därutöver tillkommit på marknaden som bidrar åt att förgylla vinframställningen. Speciellt har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det flertal hushåll som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som ändamål att skildra vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den aningen mer erfarne. Boken kan dessutom tjäna som bra underlag till mångahanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte enbart att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är verkligen roligt att förädla sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt gemytlig hobby.

Flertal ägnar sig åt matlagning i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används också i tillagningen. Dock har många resonerat att det då och då är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det givetvis mer svängrum att hälla i mer vin i maten eftersom en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte tänka efter så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett bra tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flera personer i bryggarlag. Det kan bli ett ypperligt tillfälle att ses och umgås, och hjälpas åt och utväxla erfarenheter sinsemellan.

Dessutom ger Erlandsen tips om att utförligt organisera vinprocessen. Det är centralt att skriva upp allt som ska användas och granska att den utrustning som ska användas är fräsch och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting saknas så kan det ju bli rätt så förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så sätt kommer alltsammans följa i korrekt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har vanligtvis en form av bruksanvisning. Läs dessa noggrant för att spara massor misstag. Dessvärre är det många som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att ta reda på vad som möjligtvis gick fel.

En annan mycket betydande del i processen är att skriva upp allting som tillsätts och när i processen det äger rum. Ifall någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal bra för att spåra vad som möjligen kan ha gått fel. Klicka här för Spritessenser 1000 ml till 50 x 75 cl
En bryggjournal kan självfallet fungera åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt briljant vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.