Utrustning som krävs för att brygga vin hemma

I boken Hemmaframställning av Vin som är skriven av Kjeld Erlandsen så ges flertal goda förslag. Bland annat finns det utförligt beskrivet om speciell essentiell utrustning. För den oinvigde kan det självfallet vara bra att ha koll på en del specifika attiraljer som krävs. I synnerhet är det på sin plats att lyfta fram hävert samt oechslevikten.

För att underlätta omtappning av vin så är en hävert behjälpligt. En hävert utgörs av ett par rör, en slang med tillhörande slangklämma, därför att ha möjlighet att sluta slangen. Med hjälp av ett plastmunstycke kan rören skjutas in i varandra och blir anpassningsbar åt alla jäskärl och storlekar. Det yttersta röret har en plastknopp omkring 5 cm hög som medför att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.

Häverten ska föras ned ¾ i vinet och sedan ska jäskärlet varsamt lutas innan häverten sänks ner helt å hållet.

Det är betydelsefullt att alltid göra rent häverten efter bruk. Rester av vin kan nämligen lätt surna och kan bringa risk att smitta vinet med bakterier. Klicka här nu för mer info Fiber i storpack

Till och från händer det att plastslangarna veckas men de kan rätas ut igen om de placeras i 70 grader varmt vatten. Därpå kan veck rätas ut med hjälp av fingrarna.

En del kanske inte menar att vissa mätinstrument är nödvändigt för bryggningen men seriösa och erfarna vinbryggare är noggranna med att de finns till hands. Ett typiskt sådant mätinstrument är Nödvändig utrustning för hemmaframställning av vin – hävert och oechslevikten. Det är en flytvikt som används för att räkna ut kvantitet socker och extraktinnehåll i vinet. Extraktet är det som inte jäser bort utan som utgör smakämnen och bidrar med färg och fyllighet. Man sänker ner oechslevikten i ett mätglas med vin och får flyta fritt utan att ha förbindelse med botten.

Även ett mätglas är således nödvändigt och ska vara tillräckligt stort så att oechslemätaren ges utrymme. En lagom mängd på mätglas brukar vara 100 ml. Det är viktigt att ha i åtanke att det inte varje gång är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Annorlunda frukter samt bär utgörs av olika mängder extraktämnen som ju kan variera utslaget.