Vin gjort hemma

För att vin ska få kallas vin måste det i enlighet med EU:s definitioner framställas på pressade vindruvor. Men det är beteckningar som är föreliggande inom den etablerade massindustrin av vin. Faktum är att man kan ägna sig åt i grunden liknande process men använda sig av andra bär som inte är vindruvor, och vi kallar det likväl vin. Utöver vinframställning på mångahanda bär är det även typiskt förekommande att man brygger vin på olika frukter eller juicekoncentrat av olika slag. Klicka här nu för mer info Kaffearom 1 Liter till 500-1000 koppar kaffe

Vinframställning hemma är en spännande process att följa. I fall då man inte brygger utifrån en komplett vinsats så har man möjlighet att välja vilka bär alternativt frukter som vinet ska bestå av. Under sommaren och hösten är det helt ypperligt att plocka bär åt en kommande egengjord vinsats. Låt bären förvaras i kyla och mörker till dess det är dags.

Centralt i det initiala skedet av bryggning är att se till att ha hygienisk utrustning och även rent vatten. Orenheter, föroreningar eller övrigt i vattnet medför bismaker och kan i värsta fall fördärva vinet helt å hållet. Det är följaktligen en god idé att tillämpa aktivt kol för att rena vattnet som ska användas till bryggningen.

Aktivt kol förekommer i formerna pulverkol, granulerat kol eller högtryckspressat format kol. Vilken rengöringsförmåga det blir beror helt på kolets kvalitet, dess area i kvadratmeter per gram och porstruktur. Effektivt är att filtrera vattnet genom granulerat aktivt kol alternativt att använda pulverkol för att slamma upp det. Låt reningen äga rum i rumstemperatur.

För att komma igång med själva bryggningen när planering och rengöring är färdigt, så behövs en brygghink på ca 30 liter. Den måste ha ett vattenlås som ska vara placerat vid gummit på hinklocket. Det brukar blidas skum under jäsningen de första dagarna och är hinken för liten så kommer mäsk pysa via vattenlåset.

Senare i processen när den så kallade förjäsningen är klar så ska vinet tappas om. Då krävs en större jäshink. För att hälla över vinet från ena hinken till den andra så är det nödvändigt med en sughävert. En annan väldigt betydelsefull del av utrustningen är en oechslemätare som är till åt att dosera sockerhalten i musten. Även ett mätglas är nödvändigt som är stort nog att oechslemätaren får plats. En lagom storlek på mätglaset brukar vara 100 ml.

Det är inte alltid endast sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Beroende på vilka bär eller frukter som används så påverkar dess annorlunda mängder extraktämnen utslaget. Det är betydelsefullt att ha det i åtanke under bryggningens gång.

Mellan varven är det nödvändigt att ta prover av vinet. Det ultimata är att mäta upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått. Ta mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml och sänk därnäst ned oechslemätaren för att därefter läsa av värdet. Glöm inte bort att notera samtliga uppgifter och gärna föra en grundlig och detaljrik bryggjournal. Det är angeläget att följa utvecklingen av processen för att inte i slutändan bli förvånad. Ta således givetvis också smakprov och låt vinet smakas av länge i munnen.

I slutskedet av processen får vinet stå i jäskärlet i omkring 2-4 veckor, vilket beror på vilken jäst som används, sockerhalt m.m. Tappa om vinet och filtrera på nytt när jäsningen är klar.