Ha koll på vilka biverkningar som kan uppkomma vid intag av glukosamin

Många är medvetna om att omkring all medicin och kosttillskott tyvärr ger biverkningar. Innan man ens börjar se sig om efter hjälp mot artros så är det väldigt viktigt att man är fullständigt säker på att man verkligen lider av denna sjukdom. Det är ju onödigt att drabbas av glukosamin biverkningar om man inte ens behövde preparatet för att man egentligen har ett annat problem.

Det här gäller för människor såväl som för djur. Artros katt ger i stort sett samma symptom som artrosen hunden och hästen kan drabbas av, men man ska inte gissa utan först få en utredning utförd och få artrosen konstaterad!

Glykosamin livsmedelskvalitet

Glukosamin biverkningar människa

Hos folk så har man konstaterat att glukosamin biverkningar kan inbegripa:

• Migrän
• Dyspepsi
• Klåda
• Utslag på huden
• Sömnighet och dåsighet
• Erytem
• Yrsel
• Ödem
• Förhöjt kolesterolvärde
• Försämrad diabetes
• Förvärrad astma
• Tarminflammation
• Ledvärk

Nu är glukosamin ett kroppseget ämne som kroppen själv tillverkar och vi får i oss genom kost, framför allt finns det mycket i skaldjur och mussor. Att biverkningar uppträder är följaktligen i praktiken ytterst ovanligt.

Något som är utmärkt med glukosamin Sverige godkänner är att glukosaminprodukter klassas som läkemedel och det gör att man testar och finner biverkningar i större utsträckning än vad som gäller för andra naturliga preparat. nyponpulver artros
Det har upptäckts flera nya biverkningar på glukosamin, men det ska sägas att det hör till det ovanliga med de allra farligaste problemen som exempelvis förvärrad diabetes.

Det finns alltså en del biverkningar som är lite allvarligare än andra och som borde beaktas av den som har diabetes, astma eller som tar mediciner som kan tänkas påverkas av glukosaminet.

Den som inte lider av någon annan sjukdom och som i övrigt håller bra kost och också använder sig av ett bra träningsprogram mot artros behöver inte oroa sig för besvärliga biverkningar av glukosamin tabletter eller pulver.

Glukosamin till hund och andra djur

Ifall du vill ge glukosamin till katt, hund eller häst så är det självklart så att även djur kan drabbas av biverkningar. Glukosamin till häst kommer i pulverform och det är vanligtvis så att man kan använda samma pulver till andra djur men i mindre mängder. Det gäller att iaktta djuret för att se vad som händer då man väl börjar inmundiga tillskottet.

Några av de glukosamin hund biverkningar som har rapporterats är matthet, rolöshet och minskad aptit. Det finns även några som menar att ökad aptit kan ses som en av de glukosamin hund biverkningar som man bör hålla utkik efter.

Ifall man behandlar ett djur och märker skillnader så kan man ju alltid ta en paus därför att se om biverkningen försvinner. Problemet med artrosen kvarstår men det finns ju fler artros behandlingar, tex. msm, som man kan använda sig av så man behöver inte fullkomligt förlita sig på glukosaminet.

Använd glukosaminet på rätt sätt

För att undvika glukosamin biverkningar så är det viktigt att glukosaminet används på rätt sätt. Samtala alltid med en läkare ifall du lider av sjukdomar som astma och diabetes för att se till att det verkligen är okej för dig att ta glukosamintillskott. Det är viktigt att grundligt följa utvecklingen så att man så fort som möjligt kan bli medveten om eventuella biverkningar.