Atkinsmetodens otaliga fördelar

En av världens mest populära bantningsdieter kallas Atkinsdieten. Det beror givetvis på att bantare har uppmärksammat dietens många fördelar.

En av Atkinsmetodens främsta fördel som många har som anledning att över huvud taget inleda den kolhydratfattiga dieten – är att man har möjlighet att förtära hur mycket som helst av den tillåtna kosten utan att behöva tänka på att vara hungrig. Tänk dig en diet som innebär att du kan äta dig riktigt mätt och på samma gång gå ner i vikt. Det är verkligen en drömdiet för de som letar efter en passande metod för att rasa i vikt. Atkinsbantarna minskar i huvudsak oerhört mycket i vikt och ges lägre blodfetter. Länk till mer info

Ur ett långsiktigt perspektiv är det flera Atkinsbantare som beskriver att det är lätt att vara dieten lojal just på grund av att den är så pass tillåtande för skiftande mat. Inom Atkinsmetoden behöver man aldrig begränsa kost som har hög fetthalt vilket medför att massa populära livsmedel blir tillåtna som till exempel kött, grädde samt ost. Att mycket inom Atkinsdieten är tillåten kost innebär att det blir lättare att skifta kosten. På så sätt blir det självfallet svårare att fuska och förtära mat som inte är tillåten.

För människor som tränar mycket är Atkinsmetoden speciellt bra lämpad. En lågkolhydratkost leder nämligen till en reducerad förlust av muskelmassa. Det till skillnad från till exempel en lågfettdiet som innebär att mer muskelmassa går bort i takt med viktnedgång. Det faktum att Atkinsdieten innebär att man inte tvingas gå omätt leder till att den som tränar känner sig piggare, mer motiverad, och upplever i allmänhet ett större energipåslag.

Det är så klart faktorer som även påverkar sömnen. Goda förutsättningar för träning är i längden oerhört gynnsamt för sömnen. Trötthet i kombination med avsaknad av hunger genererar balanserade sömnvanor. Övriga dieter som ej tillåter bantaren att äta sig mätt har istället negativa effekter på sömnen och människors rutiner och dagliga rytm överlag.

Det har blivit känt inom vetenskapen att en lågkolhydratkost medför förbättrad insulinkänsligheten, ett minskat blodtryck samt minskade insulinnivåer i blodet. Därutöver pekar forskning på att lågkolhydratkost ökar nivåerna av det goda kolesterolet, stabiliserar blodsockret samt förbättrar triglyceridvärdet.

Atkinsdieten har enligt flertal forskarrön blivit godkänt som ett effektivt alternativ i förhållande till sedvanlig bantning. Dessa slutsatser har kommit att få inverkan på annorlunda sorters behandling av patienter som har övervikt. I många fall har därtill Atkinsdieten varit en eftersträvansvärd diet av patienterna själva.

Den som önskar känna till mer om Atkinsdieten kan enkelt finna massvis av information p.g.a. dietens omåttliga populäritet. Det finns en enorm mängd böcker att tillgå för den som är intresserad. Därutöver har det fullständigt exploderat med tips och råd på allehanda webbplatser och bloggar.