Den andra samt långa fasen av Atkinsmetoden – viktminskningsfasen

I påföljande moment efter induktionsfasen så hamnar bantaren i viktminskningsfasen. Naturligtvis förutsätter viktminskningsfasen att bantaren faktiskt tagit sig igenom induktionsfasen därför att det är viktigt att faserna följs i rätt ordning. När man däremot har tagit sig igenom hela dieten kan man lättare hoppa emellan faserna ifall man inte skulle lyckas upprätthålla en balanserad vikt.

När man börjar banta enligt Atkinsmetoden och har som intention att fullgöra dietens alla fyra faser är det angeläget att man verkligen har bestämt sig för att banta. Om motivationen är bristfällig finns nämligen en risk att vikten kommer växla alldeles för kraftigt upp och ner. Det är minsann inte bra för kroppen och brukar i slutändan över lag resultera i en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta ca 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan bestå i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Eftersom induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan tillfälligt mista lite motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt fast bara i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan en del utan problem välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Många gläds över att gå ner 2- 4 kg under induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Många som träder in i viktminskningsfasen beskriver en befrielse då de inte längre måste hålla extrem kontroll på kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar vanligtvis ganska länge och tanken är att man ska hitta sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd olika faktorer som ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Därtill påverkas många av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt tvingas man således mycket långsamt förhöja sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska mista i vikt endast till dess den punkten är uppnådd. Viktminskningsfasen är en givmild fas på så sätt att man får öka sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen inta omkring 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt vissa en relativt liten ökning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå hastigt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en process som förhoppningsvis kommer medföra att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man finner sin personliga punkt där man bestående håller vikten stabil.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja variera sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett gott tips är dock att öka intaget av grönsaker till en början. I viktminskningsfasen är det också tillåtet att dricka viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.